Kazanç Kaybı Nedir Ticari Gün Kaybı Nasıl Alınır
Araç Değer Kaybı Şartları

KAZANÇ KAYBI NEDİR? TİCARİ GÜN KAYBI NASIL ALINIR?

Kazanç kaybı nedir ticari gün kaybı nasıl alınır bakıldığında aracı hasara uğrayan araç sahibi, aracın değer kaybını kusur oranınca karşı tarafın trafik sigortasından talep edebilmektedir. Araç değer kaybı araçların ikinci el piyasası içerisinde meydana gelen düşüş miktarını ifade etmektedir.

Ticari araç kazanç kaybı ise değer kaybından farklıdır ve kazanç kaybı, ticari amaçlarla kullanılan araçların kaza sonucu tamirde geçirdiği süre boyunca kullanılmaması veya işletilmemesi sebebiyle yaşanan maddi kayıptır. Ticari araçlar taksi, servis, otobüs, dolmuş vs. her türlü araç için bu tarz durumla karşılaşılabiliyor.

TİCARİ KAZANÇ KAYBI KİMDEN ALINIR?

Ticari kazanç kaybı kimden alınır karşı tarafın trafik sigortasından talep edilemez. Ticari kazanç kaybı kaza nedeninde kusuru yer alan diğer aracın ruhsat sahibi içerisinden veya sürücüden talep edilebilmektedir. Kazada kusursuz olmak şart değildir ve kusurun tamamı ticari araç sahibinde olmadığı sürece talepte bulunabilir.

Türkiye’de özellikle İstanbul’da olan araç sayısına, trafik kazalarının istatistiklerine bakıldığında araç kazalarında ticari kazanç kaybı önemli bir konu olmaktadır. Konuya geçilmeden önce önemli olan bir diğer husus ticari davaları da arabulucuğun dava şartı olduğunu ticari kazanç kaybı da dava şartı olarak arabulucuğun zorunlu olduğu bir husustur bu nedenle bu alanda destek almak istediğiniz sonuca ulaşmayı sağlar.

TİCARİ ARAÇ KAZANÇ KAYBI NASIL HESAPLANIR?

Ticari araç kazanç kaybı nasıl hesaplanır için hasar dosyası, başta tamir süresini gösteren evrak ve kaza tespit tutanağı olmak üzere dava dilekçesine ek olarak sunulmalıdır. Mahkeme gerekli görüldüğü takdirde ilgili meslek kuruluşlarından veya bilirkişiden görüş sorabilmektedir.

Ticari kazanç kaybı belirlenme aşamasında zorunlu giderler kazanç kaybından düşülmek zorunda olabilir. Örnek olarak yakıt parası gibi zorunlu giderler düşülerek kazanç kaybı miktarı tespit edilmelidir. Aksi takdirde ticari kazanç kaybına uğramış olan kişi için sebepsiz zenginleşme hükümleri devreye girebilir. Aracın kazanç kaybı hesaplanırken,

  • Ticari araçlarda meydana gelen kazanç kaybı zararının hesaplanabilmesi için öncelikle aracın onarımda kaldığı günün ve aracın günlük kira bedelinin belirlenmesi gerekir.
  • Uygulama sırasında aracın günlük kiralama bedelinin hesaplanmasında birçok yanlış hesaplama yöntemiyle karşılaşılabilir.
  • Özellikle filo kiralama şirketlerinde uzun süreli kiralama yapılan araçlar aylık olarak belli bir sene süre koyularak kiralanır bu nedenle, sözleşme içerisinde kararlaştırılan kira süresinin uzun olması durumuna göre aylık kira bedeli de aynı miktarda azaltılır.
  • Kazanç kaybı zararına ilişkin bilirkişi raporlarına yapılan hesaplamalarda ise kira sözleşmesinde yer alan aylık kira bedelinin gün bazında hesaplanarak günlük kira bedeli tespit edilmektedir fakat tespit edilen bu bedel hukuka aykırıdır.
  • Aracın günlük kira bedeli hesaplanırken, öncelikle yapılması gereken, aracın model ve markasına göre kaza tarihindeki günlük emsal kira bedelleri araştırılmalıdır.

TİCARİ KAZANÇ KAYBI İCRA TAKİBİ

Kazanç kaybı zararında kusurlu yan araç sürücü durumu veya malikinden talep edilebilmektedir. Bu kişilerden talep edilecek olan zararlar, kişilere dava açarak veya icra takibi başlatarak talep edilebilir. Ticari kazanç kaybı icra takibi ise araç sürücüsü ve araç malikinden talep edilecek zarar için başlatılabilir. Fakat talep edilmesi için kazanç kaybı zararının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu tespit sigorta eksperler derneğine bağlı bağımsız eksperler tarafından aracın onarım süresi veya günlük kiralama bedeli tespit edilerek hazırlanan rapor ile beraber talep edilebilir.

Araç değer kaybı taleplerinin kaza tarihinden itibaren iki senelik zaman aşımı bulunur. Bu zaman aşımı süresi ise oldukça önemlidir yani kaza tarihinden itibaren iki sene geçmişse artık değer kaybı tazminatı adı altında bir talepte bulunmak mümkün olmayacaktır.

 

Ticari Gün Kaybı Almak İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

Değer kaybı başvurusu süresi ne kadar sorusunun yanı sıra bir yandan da araç değer kaybı sigortadan nasıl alınır gibi birçok konu araçları ile kaza yapan bireylerin en çok merak ederek araştırdıkları konular arasında yerini almaktadır. Tabi ki bireyler kendileri için belirlenen süreçlerde başvuru yapmaları gerekir.

Eğer iki yıllık belirlenen zamanlarda başvurular yapılmazsa bireylerin başvuruları ret edilir ve her ne kadar ödeme almak için hak kazansalar bile yine de ödeme alamazlar. Fakat başvuru yapmak için bir yandan da gerekli olan evrakların hazırlanması gerekir. Gerekli olan evrak listesi incelenecek olduğu zaman;

1.       Kazanın meydana geldiği anda tutulan kaza tespit tutanağı,

2.       Kazaya karışan araçlarda gerekli olan hasar tespit tutanağı,

3.       Kazanın içerisinde yer alan araçların kaza sonrası çekilen,

4.       Net bir şekilde hasarı gösteren bir yandan da her açıdan çekilmiş fotoğrafları,

5.       Ödeme talep edilen araca ait olan araç ruhsatı,

6.       Kaza ardından aracın ekspertiz raporu aracın gerekli olarak görülen onarımlarının tamir edilmiş olduğu servisten alınmış olan faturalara ve döküm gerekli olmaktadır.

Yukarıda yer alan evrakların detaylı bir şekilde hazırlanmasının ardından bireyler diledikleri zaman başvurularını yapabileceklerdir. Fakat bunlar net olmazsa her ne kadar başvurular yapılacak olsa bile yine de bireylerin bekledikleri olumlu sonuçları alamama gibi sorunları da meydana gelebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kazada Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Kazada değer kaybı ödemeleri için başvuru yapılması gerekir. Başvurular Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılabilecek olduğu gibi icra takibi ya da Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde dava açılarak da yapılabilir.

Kasko Tazminatı Tutarı Nedir?

Kasko tazminat tutarı; motorlu olan kara taşıtlarının sigortalıların iradesi dışında kalarak park ya da hareket ederken zarara uğraması, çalınması ya da yanma gibi durumlarda ödenen tutara denir. Maddi kayıpların tamamen giderilerek, araç sahiplerinin zarara uğramaması için oluşturulan bir tür sigortadır.

Hasar Tazminatı Nedir?

Hasar tazminatı; kazalı araçlarda meydana gelen teknik zararın giderilmesi için gerekli onarım giderleridir. Bu kaza ardından aracın tekrar eskisi gibi sağlam olarak kullanıma hale getirilmesi için gerekli olan ne gibi tamir ya da parça değişimi varsa giderlerin tamamını kapsamaktadır.

HIZLI BAŞVURU FORMU