Değer Kaybı Hesaplama

  Değer Kaybı Hesaplama

  Değer kaybı hesaplama konusunda bu hesaplamalar esnasında farklı kriterler bulunuyor. İnsanlar söz konusu olan hesaplamaları araçlarında meydana gelen hasarlara göre hesaplayabiliyorlar. Yine bu durumun yanı sıra çeşitli faktörler de bulunuyor. Gerekli hesaplamaların en net ve doğru biçimde yapılabilmesi adına kesinlikle tüm bu faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Değer kaybının hesaplanması konusunda araçlara göre çeşitli farklılıklar meydana geliyor. Söz konusu olan farklılıkların meydana gelmesindeki temel etkenler ise şu şekilde sıralanıyor;

  1. Aracın değişen parçaları ve boya
  2. Trafik kazası esnasında aracın sahip olduğu hız ve kilometre
  3. Araçların marka ve modelleri
  4. Aracın hangi tarihte trafiğe çıktığı
  5. Aracın hasar geçmişi ve niteliği
  6. Değer kaybı yaşayan aracın hangi tarihte üretilmiş olduğu

  Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğu zaman araçlar için net bir değer kaybı hesaplamasının yapılması mümkün hale geliyor. Aksi durumda tek bir hesaplama formülü ile araçlarda meydana gelen değer kaybının hesaplanması mümkün olmuyor. Araçlar için değer kaybı hesaplaması esnasında insanların en büyük yanılgıları da bu hesaplamalar için bir formül aramak oluyor. Ancak çeşitli unsurlara göre hesaplamaların farklı yapılması nedeni ile tek bir formül bulunmuyor. Pek çok etkenin bir araya gelmesi ile birlikte araçlarda değer kaybının hesaplanması mümkün oluyor. Böylelikle de yanılmalar ve haksızlıklar meydana gelmeden değer kaybının hesaplanması en net biçimde tamamlanıyor.

  Değer Kaybı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  Değer kaybı başvurusu yapmak için gerekli şartlar da pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Söz konusu başvuruları yapmak isteyen kişilerin bilmeleri gereken belirli şartlar bulunuyor. Bu şartların yerine getiriliyor olması durumunda insanlar değer kaybı için başvurularını yapabiliyorlar. Söz konusu olan şartlar ise şu şekilde sıralanıyor;

  1. Aracın onarılmayacak hale gelmemesi
  2. Kazada %100 kusurlu olunmaması
  3. Aracın 10 yaşından küçük olması
  4. Aracın km olarak 163.000 km’yi geçmemesi
  5. Kaza esnasında bir hasar olması ve onarılması
  6. Önceden yaşanan bir trafik kazası sonucunda aracın parçalarının değişmemiş olması
  7. Kazanın iki araç tarafından gerçekleştirilmiş olması

  Belirtilen şartların sağlanıyor olması durumunda insanlar sorunsuz bir biçimde araçları için değer kaybı başvurularını yapabiliyorlar. Aynı zamanda gerekli olan diğer evrakların da hazırlanması ile birlikte başvurular olumlu şekilde sonuçlanıyor. Böylelikle de inşalar yaşadıkları kazalar sonucunda değer kaybı karşısında zarar etmekten kurtuluyor.

  Değer Kaybı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  Değer kaybı başvuru evrakları konusunda da insanların gerekli olan detayları bilmeleri gerekiyor. Başvurulardan olumlu sonuçlar alabilmek adına kesinlikle gerekli olan tüm belgelerin ve evrakların eksiksiz biçimde hazırlanması önem taşıyor. Bu kapsamda hazırlanması gereken evraklar ise şu şekilde sıralanıyor;

  1. Araç ekspertiz raporu
  2. Hasar tespit tutanağı
  3. Hasarı tamamen gösteren ve her açıdan çekilen kaza fotoğrafları
  4. Araç ruhsatı
  5. Kazanın gerçekleştiği ana dair tutulan kaza tutanağı

  Gerekli olan bu belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması ve başvuru için gerekli olan tüm şartların da sağlanması durumunda insanlar araçları için değer kaybı yapabiliyorlar. Bu durumların tamamlanması ile birlikte insanlar genel anlamda olumlu sonuçlar alıyorlar.

  Değer Kaybı Nasıl Alınır?

  Pek çok kişi tarafından değer kaybı nasıl alınır sorusu da merak ediliyor. Araçları için değer kaybı almak isteyen kişilerin gerekli olan bütün detayları eksiksiz bir biçimde yerine getirmeleri gerekiyor. Yapılan başvurulardan olumlu şekilde sonuç alınması adına tüm adımların eksiksiz olması önem taşıyor. Aksi durumda insanlar başvurularını gerçekleştirseler bile genel anlamda olumsuz şekilde geri dönü alıyorlar. Bu durum karşısında da araçlarının satışı esnasında ciddi anlamda zarar etme durumları söz konusu olabiliyor.

  Geçirilen kazaların ardından araçlarda meydana gelen değişimler, araçların satışı esnasında daha düşük değerine satılmasına neden oluyor. Söz konusu olan duruma engel olunması adına da değer kaybı alınarak insanlar bu durumun önüne geçmeyi sağlıyor. İnsanlar araçları için değer kaybı almak istedikleri zaman gerekli tüm detayları bilmeleri gerekiyor. Yapılan işlemlerin ardından asıl fiyat ve düşük değerli fiyat arasındaki fark değer kaybı olarak araç sahiplerine yansıtılıyor. Böylelikle de araç sahiplerinin zarar etmeleri engelleniyor.

  Değer Kaybı Hesabı Nasıl Yapılır?

  Değer kaybı hesabı nasıl yapılır sorusu akıllara geldiği zaman bunları hesaplamanın birden farklı kriterleri ön plana çıkıyor. Farklı olan durumlara göre araçlarda oluşan değer kayıplarının hesaplanması sırasında farklılıklar da gözlenir. Bu farklılıkların oluşmasının ana nedenlerindeki kriterler şu şekilde gözlenir;

  1. Araçların hangi tarihte ilk olarak trafiğe çıkmış olduğu
  2. Araçlardaki hasar geçmişleri ile nitelikleri
  3. Değer kayıpları meydana gelen araçların hangi tarih içerisinde üretilmiş olduğu
  4. Araçların değişen parçaları ile boyaları
  5. Trafik kazaları sırasında araçların sahip oldukları hız ile kilometreler
  6. Araçların model ve markaları olarak değişiklik gösterir.

  Araçlarda Değer Kaybı

  Değer kaybı, araç değer kaybı alanında birçok kişi merakla arayışlarına devam eder. Araçlarda yaşanan kazaların hemen ardından oluşan değer kayıpları için gerekli başvuruları yapmak ve bu başvurular ardından gerekli ödemeleri alarak meydana gelen kayıpların karşılanması istenir. Yapılacak başvurular eğer olumlu sonuçlanması isteniyorsa ilk olarak kişilerin gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekir. Tabi ki yerine getirilmesi gereken konular sadece bununla da sınırlı kalmayacaktır.

  Olumlu geri dönüş alma isteği olan kişilerin başvuru evraklarından önce başvuru yapabilmek için gerekli olan şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor mu buna bakması gerekir. Tüm istenilen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi ardından yapılan başvurular olumlu olarak sonuçlanır.

  Meydana gelen trafik kazalarının ardından değişimler nedeninden ötürü daha düşük fiyatlara satılacak olduğu bilinir. Böyle durumlarda araç sahiplerinin maddi hasar almalarına engel olmak için de değer kaybı başvuruları devreye girer. Değer kaybı denildiği zamanlarda daha düşük verilecek olan fiyat ile asıl olması gereken fiyat arasındaki farka işaret ederek, gerekli ödemelerin alınacak olmasına denir.

  Araçlarda Değer Kaybı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  Araçlarda değer kaybı başvurusu yapmak istendiği zaman bir takım gerekli olan evrakların tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması öncelikli olmalıdır. Çünkü gerekli olan şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi önemli konular arasındadır. Yapılan başvuruların hemen ardından geri dönüşler ortalama olarak ilk 15 günlük süreçlerde meydana gelir. Fakat belirlenen bu süreçlerde geri dönüş olmaması ya da olumsuz bir dönüş olması sırasında Sigorta Tahkim Komisyonlarına gidilmesi tercih edilir. Başvuru yapılabilmesi için hazırlanması gerekli olan evraklar;

  1. Hasarların tamamen gösterilerek her açıdan çekilmiş olduğu kaza görselleri
  2. Araçlara ait ruhsat
  3. Kazanın meydana geldiği an tutulan kaza tutanakları
  4. Araç expertiz raporu
  5. Hasar tespit tutanakları gerekli olan evraklar arasında yer alır.

  Eğer gerekli şartlar taşınıyorsa ardından da bu evraklar tam bir şekilde hazırlandıysa gerekli adreslere teslim edilmesi ile beraber olumlu geri dönüşler alınır. Bu sayede de insanlar araçlarda oluşan değer kaybı giderme haklarını elde ederler.

  Araçlar İçin Değer Kaybı Nasıl Alınır?

  Araçlar için değer kaybı nasıl alınır araçlarında hasar olan kişilerin araştırarak merak ettikleri konular arasına gözlenmeye devam ediyor. Değer kaybı, araç değer kaybı almak için insanların yaşadıkları trafik kazalarının hemen ardından araçları için bu ödemeleri almak istedikleri sırada belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Şartlar incelenecek olduğu zaman;

  1. Araçların tamir edilemeyecek yani pert hale gelmemesi
  2. Kaza sırasında hasarların meydana gelmesi ve oluşan hasarların onarımları
  3. Geçmişte meydana gelen trafik kazası ardından araçların parçalarında değişme olmaması
  4. Kazanın iki araç arasında meydana gelmesi
  5. Kazada %100 kusurlu olarak yer almamak
  6. Araçların 10 yaşından daha küçük olması
  7. Araçlarım km bazlı olarak 163 bin km üzerine çıkmamış olması

  Yukarıda yer alan şartların yerine getirilmesi ile beraber insanlar araçları için değer kaybı alma için gerekli başvuruları yerine getirmesi gerekir. Fakat yukarıda yer alan şartlardan en az bir tanesi de olsa yerine getirilmiyorsa her ne kadar başvuru süreçleri tamamlanmış olsa bile yine de olumsuz geri dönüş alınması söz konusu olabilir. Ancak gerekli olan şartlar tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ardından başvuru süreçleri de düzgün bir şekilde yerine getirildiyse insanlar araçları için değer kaybı almak için hak elde edebilirler.

  Ne Kadar Değer Kaybı Alırım?

  Ne kadar değer kaybı alırım sorusu araçları için değer kaybı almak isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Araçları için değer kaybı almak isteyen kişilerin öncelikli olarak gerekli olan şartları yerine getirmeleri ve evrakları tamamlamaları gerekiyor. Bu durumun yanı sıra ne kadar değer kaybı alacakları da çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Bu kriterlerin göz önünde bulundurulması ile birlikte insanlar araçları için ne kadar değer kaybı alacaklarını net bir biçime öğrenme imkanını elde ediyorlar. Söz konusu olan unsurlar ise şu şekilde sıralanıyor;

  1. Aracın değişen parçaları ve boya
  2. Trafik kazası esnasında aracın sahip olduğu hız ve kilometre
  3. Araçların marka ve modelleri
  4. Aracın hangi tarihte trafiğe çıktığı
  5. Aracın hasar geçmişi ve niteliği
  6. Değer kaybı yaşayan aracın hangi tarihte üretilmiş olduğu

  Belirtilen bu unsurların göz önüne alınmasıyla birlikte yapılan hesaplamalar insanların net bir şekilde ne kadar değer kaybı alacaklarını anlamalarını sağlıyor. İnsanlar söz konusu olan unsurlar ile birlikte hesaplamalarını yaparak değer kaybı aldıkları zaman zarar etmiyorlar. Araçlar için değer kaybı almak isteyen kişilerin öncelikli olarak gerekli olan tüm detaylara en ince ayrıntısın kadar hakim olmaları gerekiyor. Böylelikle insanlar araçları için değer kaybı alarak yaşadıkları durumların ardından zarar etmiyorlar.

  Değer Kaybı Almanın Şartları Nelerdir?

  Değer kaybı alma şartları da günümüzde pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. insanlar araçları için değer kaybı almak istedikleri zaman öncelikli olarak çeşitli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartların sağlanması ardından da gerekli olan birtakım evrakların hazırlanması önem taşıyor. Tüm bu adımları yerine getiren kişiler araçları için sorunsuz bir biçimde değer kaybı alabiliyorlar. Değer kaybı almak adına genel anlamda gerekli olan şartlar ise şu biçimde sıralanıyor;

  1. Önceden yaşanan bir trafik kazası sonucunda aracın parçalarının değişmemesi
  2. Aracın km olarak 163.000 km’yi geçmemesi
  3. Aracın onarılmayacak hale gelmemesi
  4. Kazanın iki araç tarafından gerçekleştirilmiş olması
  5. Kazada %100 kusurlu olunmaması
  6. Aracın 10 yaşından küçük olması
  7. Kaza esnasında bir hasar olması ve onarılması

  Belirtilen şartların sağlanıyor olması ile birlikte insanlar değer kaybı için yapacakları başvurulardan genel anlamda olumlu sonuçlar alıyorlar. Böylelikle de araçlarının satımları esnasında herhangi bir zarar ile karşı karşıya kalmıyorlar. Ancak bunun için insanların gerekli olan evrakları da hazırlayarak başvurularını eksiksiz bir biçimde tamamlamaları gerekiyor.

  Değer Kaybı İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

  Değer kaybı evrakları da pek çok kişinin araştırdıkları konular arasında yer alıyor. Yaşadıkları durumlar ardından araçları için değer kaybı almak isteyen kişilerin ilk olarak başvuru yapabilmek adına gerekli olan şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartları sağlamalarının ardından bu kez de gerekli evrakların eksiksiz bir biçimde ulaştırılması gerekiyor. Belirtilen evraklar ise şu şekilde sıralanıyor;

  1. Hasar tespit tutanağı
  2. Hasarı tamamen gösteren ve her açıdan çekilen kaza fotoğrafları
  3. Araç ekspertiz raporu
  4. Araç ruhsatı
  5. Kazanın gerçekleştiği ana dair tutulan kaza tutanağı

  Belirtilen evrakların da eksiksiz bir biçimde yerine ulaştırılması ile birlikte insanlar araçları için genel anlamda değer kaybı alabiliyorlar. İnsanların olumlu sonuç alabilmeleri adına hem şartları sağlamaları hem de gerekli evrakları eksiksiz biçimde ulaştırmaları gerekiyor.

  Değer Kaybı Alma Adımları Nelerdir?

  Değer kaybı almak isteyen kişilerin bunun için gerekli olan adımları da eksiksiz bir biçimde yerine getirmeleri gerekiyor. Gerekli olan adımların yerine getirilmesi ile birlikte inşalar yapacakları başvurulardan genel anlamda olumlu sonuçlar alıyorlar. Araçları için değer kaybı almayı düşünen kişilerin öncelikli olarak gerekli olan şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer gerekli olan tüm şartlar sağlanıyor ise bu kez de gerekli evrakların eksiksiz bir biçimde tamamlanmaları önem taşıyor.

  Araçlarda değer kaybı almak isteyen kişiler bütün bu sayılan adımları yerine getirdikleri zaman sorunsuz bir biçimde zararlarını kapatma imkanını elde ediyorlar. Ancak gerekli olan şartların sağlanmaması ya da evrakların eksik olması durumlarında genel olarak olumsuz yanıtlar veriliyor. Bu nedenle de değer kaybı almak isteyen kişilerin öncelikli olarak gerekli detaylara hakim olmaları gerekiyor.

  Değer Kaybı Formülü Nedir?

  Araç değer kaybı formülü nedir, nasıl alınır gibi birçok konu merak edilenler arasında yer alıyor. Bu formül genel olarak incelenecek olduğu zaman meydan gelen kayıplar, herhangi bir kazada araçlar yer almadan önce onarım gören parçaların ikinci el piyasasına oranla daha çok değer kaybı yaşanması olayına verilen isimdir. Herhangi bir kazaya karışarak hasar alan araçların tamirleri her ne kadar çok iyi bir şekilde yapılsa bile yine de bir kazaya karışma durumu olmasından dolayı artık değeri eskiye oranla bir hayli düşüş gösterir.

  Araçlarda gözlenen değer kaybı durumlarında dikkat edilmesi gereken konuların en başında hasarlı olan bölgelerin daha önceden onarım görmemesi ya da değişmemiş olması durumudur. Bu konu hakkında bir örnek verecek olduğumuz zaman meydana gelen kaza sırasında daha önceden işlem gören parça başka bir kazada hasar alsa bile değer kaybı olarak nitelendirilmesi meydana gelmezken hasarlı olan parçaların değiştirilmesi değer kaybı alanında incelenmesine neden olur.

  Araç Değer Kaybı Nedir?

  Araç değer kaybı nedir konusu günümüzde araç sahiplerinin merakla araştırdıkları konuların başında gelir. Son zamanlarda kazada olan birçok sürücünün karşısında yer alan araç değer kaybı başvurusu oluşan kazanın ardından onarımları yapılan araçlardaki TRAMER kayıtlarına geçirilen hasar olmasından ötürü ikinci el piyasasında kazadan önceki fiyatına oranla düştüğü gözlenir. Araçlarda meydana gelen hasarlar her ne kadar usta isimler tarafından tamamen sorunsuz bir şekilde onarımları yapılsa bile yapılan kazanın ardından kalan maddi kayıplara engel olmayacaktır.

  Araç değer kaybı karşısında hatasız, kazası ya da kusuru olmayan emsal araçlarına oranla piyasa üzerindeki değerinde düşme insanlar tarafından benimsenen konular arasındadır. Böyle anlarda genel olarak incelemeler meydana geleceği sırada araçlarda bir nebze de olsa orijinallik oranlarında yitmelerin meydana gelmesi olarak da açıklamalar gözlenir. Bu durum karşısında sürücülerin de araç değer kaybı başvurusu adımlarını yerine getirmesi gerekir.

  Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

  Araç değer kaybı şartları genel olarak incelenecek olduğu zaman birçok detay gözlenir. Sürücülerin değer kaybı fırsatlarından yararlanabilmesi için belirlenen tüm şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Aksi halde her ne kadar başvuru süreçleri tamamlansa bile yine de olumsuz dönüşler alınabilir. Başvuruları yapmak isteyen kişilerin aşağıda olan şartları yerine getirmesi öncelik olmalıdır. Bu aranan şartlar;

  1. Trafikte bulunan her sürücüye ait sigorta olduğu kabul edilen gerçekler arasındadır. Eğer kazaya karışan kişilerin sigortaları olmuyorsa da ödemeleri kendileri yapmak zorundadır.
  2. Araçların değer kaybı başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi için iki senelik zaman aşımı süresine uğramaması gerekir. Bu süre içerisinde gerekli başvuru süreçleri tamamlanmazsa hakların kaybı meydana gelir.
  3. Araçlarda oluşan değer kaybı alınabilmesi için kaza anında haklı olan taraf olma şartı aranı. Fakat bu noktada %100 kusuru olan kişilerin kaza ardından her ne kadar değer kaybı meydana gelse bile sigortadan ya da karşı sürücüden böyle bir şey talep etmesi söz konusu dahi olamaz.

  Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

  Araç değer kaybı başvurusu nasıl yapılır, kayıplar nasıl alınır alanı da birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Kişiler hak talep etme için yukarıda yer alan şartları tamamen eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. Araçlarda gerekli olan zorunlu trafik sigortaları bulunmayan kişilerin yönetmeliklere uymuyor olmasından dolayı araçlarda değer kaybının karşılanması talep edilebilen konular arasında olur.

  Sigorta şirketlerine dava açmak için değer kaybı başvurusu için gerekli şartların yerine gelmesi gerekir. Ardından alınan expertiz raporu ile beraber sigorta tahkim komisyonlarına gidilerek burada gerekli başvuru süreçleri tamamlanır.

  Araçlarda oluşan değer kaybı için başvuruların olumlu sonuçlanması ve sürecin daha kolay, pratik bir şekilde meydana gelmesi için dilediğiniz an bizlerden yardım alabilirsiniz. Araçların değer kayıplarının en iyi şekilde hesaplanması, işlerin daha kolay olurken en ufak sorun yaşanmadan hesaplamalar yapılması için hizmetler devam ediyor. Bu süreçlerde avukatlardan alınan yardımlar ile süreciniz etkili bir şekilde yönetilerek olumlu sonuçlar kısa sürede alınır. Ödemeler sadece kazazedenin hesaplarına yapılacaktır, başka bir kişiye ödeme yapılmayacaktır.

  Kısaca incelemeler yapılacak olduğu zaman araç değer kaybının masraf olmadan kısa sürede alabilirsiniz.

  Araç Değer Kaybı Başvuru Evrakları

  Sigorta hasar ödemeleri konusunun yanı sıra araç değer kaybı dilekçesi pdf gibi birçok şart araştırılan konular arasında yer alır. Bireyler bu ödemeleri alabilmek için kendilerinden istenen evrakları hazırlaması gerekir. İstenilen genel olarak evraklar listesi;

  1.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair ruhsat fotokopisi

  2.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair sürücüsünün, sürücü belgesi fotokopisi

  3.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair sürücünün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası / vergi numarası

  4.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair ruhsat fotokopisi

  5.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair sürücüsüne ait banka hesabı bilgileri

  6.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair ekspertiz raporu

  7.       Sigorta şirketi üzerinden yapılması gereken müracaat formu

  8.       Kaza sırasında kusursuz olduğu belirlenen araca dair hasarların net olarak gözüktüğü fotoğraflar

  9.       Anlaşmalı kaza tespit tutanağı

  Gerekli olmaktadır.

  Araç Değer Kaybı Başvuru Şartları

  Araç değer kaybı başvuru şartları genel olarak incelenecek olduğu zaman;         

  1.       Değer kaybı alınmak istenen araca ait olan kaza sırasında tek değil iki araç ile gerçekleşmelidir.

  2.       Değer kaybı alınmak istenen araca ait 165.000 kilometreden az kullanılması gerekir.

  3.       Daha önce yaşanan bir kaza olmasından ötürü ilgili olan araç üzerinde, parçalar onarılmamış olmalıdır.

  4.       Bir kazanın meydana gelmiş olmasına ek olarak bir yandan da hasarın oluşması ve onarılması gerekir.

  5.       Tampon yöntemlerinin uygulanmasının hemen ardından meydana gelen hafif göçük ve hafif çizik gibi durumlar olmaması da aranan şartlar arasında yer almaktadır.