Araç-Değer-Kaybi-Davasi

ARAÇ DEĞER KAYBI

Araç değer kaybı, kazaya karışan hasarlı aracın durumunu niteleyen ikinci el piyasa değerindeki düşüşü gösteren  bir kavramdır. Kaza geçiren araç onarılsa dahi, hiç kaza geçirmemiş emsal araç ile arasında ikinci el piyasa şartlarına göre bir değer düşüşü yaşayacaktır. En basit tanımı ile araç değer kaybı, aracın kazadan önceki piyasa sürüm değeri ile kaza sonrası onarıldıktan sonraki durumu arasındaki farktır.

       17. Hukuk Dairesi 2016/966 E. , 2016/5728 K.

       “Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.”

ARAÇ DEĞER KAYBI TALEP EDEBİLME ŞARTLARI

  • Öncelikle kazanın iki taraflı bir kaza olması gerekmektedir. Tek taraflı gerçekleşen kazalarda (Şayet kasko poliçenizde araç değer kaybına ilişkin teminat yok ise) değer kaybı talebinde bulunulamayacaktır.
  • Değer kaybı talebinde bulunacak aracın daha önceden aynı bölgeden başka bir hasarının bulunmaması gerekmektedir.
  • Araç değer kaybı; aracın, marka, modeli, kilometresi, yaşı, aracın kusur durumu göz önüne alınarak hesaplaması yapılır.

KUSUR DURUMU

Araç değer kaybı tazminatı, haksız fiilden kaynaklı ortaya çıkan zarara ilişkin bir tazminat alacağıdır. Trafik kazalarında zarar verenin sorumluluğu kusur nispeti oranından olacaktır. TBK’nın  51. Maddesine göre “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. “ madde hükmünden de anlaşılacağı üzere kazaya karışan sürücüler kusurları oranında ortaya çıkan değer kayıplarından sorumlu olacaktırlar.

ARAÇ DEĞER KAYBI ÖDEMESİNDE SORUMLU OLAN TARAFLAR

       Araç değer kaybı tazminat ödemesinde, araç sürücüsü, araç ruhsat sahibi ve aracın ZMMS poliçesini yapan sigorta şirketi müteselsil olarak sorumludur.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

 Araç değer kaybında zaman aşımı süresi TBK’nın 72. Maddesi esas alınarak belirlenir.

       “ Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

       Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.”

       Madde hükmü uyarınca  2 yıllık zamanaşımı süresi 10 yıllık hak düşürücü süre bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Değer Kaybını Kim Öder?

Araç değer kaybı meydana geldiği zaman sigorta şirketlerine başvurular yapılır ve ödeme talep edilir. Eğer araçların sigortası yoksa ya da ödeme yapılmıyorsa kaza meydana geldikten 2 yıl sonra değer kaybı davası açılarak kazaya neden olan kişiden ya da sigorta şirketinden ödemeler alınabilir.

Trafik Sigortası Araç Değer Kaybını Öder Mi?

Eğer kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası varsa karşı tarafın aracında meydana gelen değer kaybını trafik sigortası ödemek zorundadır. Aksi halde değer kaybı davası açılarak ödemeler mahkeme aracılığıyla alınabilir.

HIZLI BAŞVURU FORMU